#102 Arbete & Fritids Andra LP

20130225-230731.jpg

Arbete & Fritid – Arbete & Fritids Andra LP (Sonet, 1971)
Betyg: Fyra.

Sveriges första Esso Motorhotell öppnade 1966 i Mölndal. Här förenades amerikanska oljepengar med modernistisk svensk stadsplanering: standardiserat boende i städernas ytterkanter för bilburna resenärer, uppfört intill Essos bensinstationer, och med “restaurant, dygnet-runt-grill, cocktailbar, konferens- och klubbrum”. Det var ett vinnande koncept: motorhotellkedjan sträckte sig snart över hela Sverigekartan och gick snabbt på utlandsexport. Sedan 1984 heter den, förstås, Scandic. “Esso Motor Hotel” heter en låt på Arbete & Fritids första LP från 1970. Och tar man ut innerfodralet från gruppens andra LP från 1971 finns motorhotellet där igen, på ett svartvitt fotografi av Bengt af Geijerstam. Det tornar i bakgrunden, framför en paraderande marschorkester. Vi får väl förmoda att denna bildmässiga gestaltning av kapitalism, funktionalism och militarism ska utläsas i ett motsatsförhållande till Arbete & Fritids skäggigt vildvuxna spelmansprogg. Till LP:ns omslag har bandet valt en akvarell av den självlärde landskapsmålaren Oskar Bergman – en ljus, öppen björkskog, långt från motorvägarna, bensinstationerna och konferensrummen.

Jag vet nu inte närmare vilken roll, om någon, Esso Motorhotell spelade i Arbete och Fritids föreställningsvärld. Men enligt Wikipedia kom trumpetaren Torsten Eckerman på bandets namn när han 1969 “tog sig en öl på Esso Motorhotell i Uppsala” – ett namn som, som han sa, “täcker det mesta”. Det är ju också ett namn som implicit kritiserar det kapitalistiska samhällets tudelning av livet i just arbete och fritid, där arbetaren, för att tala med Marx, känner sig “som sig själv först utanför sitt arbete, och i arbetet känner han sig som om han vore utanför sig själv”. Hur som helst. Torsten Eckerman hade spelat med Roland Keijser i dennes kvartett på 60-talet. Jazz. Och till skillnad från andra svenska proggband av den mer musikaliska sorten, som Träd, gräs & stenar eller Samla mammas manna, behöll Arbete och Fritid åtminstone på sina första skivor en fot i jazzen. En annan fot sträckte sig fram mot ett mer odefinierat, öppet experimenterande uttryck, medan en rätt stor tredje fot klampade runt bland allsköns folkmusik, svensk och annan. Denna omnivorösa musikalitet är ständigt närvarande här på bandets andra LP, betitlad Arbete och Fritids andra LP (deras första hette Arbete och Fritid, det gjorde deras tredje också, vilket inte gör det lättare att hänga med i diskografin).

Sättningen här är densamma som på debuten: Keijser och Eckerman, Ove Karlsson, Kjell Westling och Bengt Berger. “Strumpsläng” av Roland Keijser inleder, ett muntert accelerando som förspel till “Finsk sorgmarsch”, en storstilad instrumentalversion av Tapio Rautavaaras gamla tårdrypare “Peltonienen Hintriikan surumarssi” (2006 framröstad, i hård konkurrens, som den dystraste låten i den finska musikhistorien). Ove Karlssons “Fylke Airport” lagrar överlappande cellofraser över borduntoner till en suggestiv helhet, både futuristisk och uråldrig, medan “Tango Gabardin” är någon slags hotfull elorgelspsykedelia. Annars är det blåset som står i frontlinjen i denna version av Arbete och Fritid: Keijsers och Westlings saxofoner och Eckermans trumpet bär fram melodierna, stadigt och lagom ornamenterat. Så här lät inget annat band då och har inte låtit senare heller (även om jag tycker mig höra tydliga Arbete & Fritid-ekon på oväntat håll, i “Der shvartser mi adir” av The Klezmatics, men det kan ju vara en slump) – och frågan är väl om 70-talets svenska musikrörelse någonsin blev frågvisare eller mer framåtsyftande än Arbete & Fritid: ljudet av dörrar som öppnas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s